شرکت نوپا کشمون

شرکت نوپا کشمون
شرکت نوپا کشمون
شرکت نوپا کشمون
شرکت نوپا کشمون

معرفی :

کشمون یک سامانه برای خرید مستقیم زعفران از کشاورزهای منتخب قاین هست. کشمون به مراحل کشت زعفران از جهت نوع سم و کود مورد استفاده، نظارت و محصول نهایی را در آزمایشگاه تعیین کیفیت می کند. در کشمون شما می توانید قصه ی کشاورزها را دنبال کنید و از آنها خرید نمایید.

درخواست مطرح شده در برنامه :

450 میلیون تومان در ازای 15 درصد سهام شرکت

وبسایت : www.keshmoon.com

رایانامه : mo@keshmoon.com

لینک شبکه های اجتماعی :

تلگرام اینستگرام لینکدین توییتر