شرکت نوپا زیزمارت

شرکت نوپا زیزمارت
شرکت نوپا زیزمارت
شرکت نوپا زیزمارت
شرکت نوپا زیزمارت

معرفی :

تیم زیزمارت قصد دارد با استفاده از تکنولوژی بتواند در بازار کالاهای تند مصرف نقشی ایفا نموده و روابط سنتی این بازار را به کارایی بیشتر رسانده و از پتانسیل پنهان آن جهت بهره بردن و کسب منفعت برای کلیه بازیگران استفاده نمایند.با استفاده از بسترهای مهیا شده توسط تیم ما،مردم به سادگی میتوانند از سوپرمارکت محل خود خرید کنند،سوپرمارکت ها به سرعت از تولید کنندگان مختلف جنس سفارش بدهند و شرکتهای پخش نیز با توان بیشتر بهینه تر عمل نمایند.

درخواست مطرح شده در برنامه :

1 میلیارد تومان در ازای 10 درصد سهام

وبسایت : www.zizmart.com

رایانامه : zizmart@email.com

لینک شبکه های اجتماعی :

تلگرام اینستگرام فیسبوک