شرکت نوپا دیگ هوشمند

شرکت نوپا دیگ هوشمند
شرکت نوپا دیگ هوشمند
شرکت نوپا دیگ هوشمند
شرکت نوپا دیگ هوشمند

معرفی :

این همزن با اتصال به درب قابلمه می تواند عملیات هم زدن غذا را به انجام رسانده و از این جهت در مصرف سوخت و زمان صرفه جویی نماید. مبنای علمی طرح: با توجه به اینکه میزان بسیار زیادی از فشار داخل قابلمه با هر بار هم زدن غذا از بین رفته و پروسه پخت غذا طولانی میشود می تواند راهکار مناسبی برای مصرف خانگی و صنعتی پخت غذا به شمار آید. در این طرح با توجه به اصول علم مکانیک دور کند و تند تنظیم شده که می تواند برای انواع غذا مناسب باشد.

درخواست مطرح شده در برنامه :

350 میلیون تومان در ازای 50 درصد سهام شرکت

وبسایت : www.ebmedia.ir

رایانامه : mohsen_arjang@yahoo.com

لینک شبکه های اجتماعی :

تلگرام اینستگرام