شرکت نوپا مکتب شریف

شرکت نوپا مکتب شریف
شرکت نوپا مکتب شریف
شرکت نوپا مکتب شریف
شرکت نوپا مکتب شریف

معرفی :

مکتب شریف به عنوان اولین مدرسه‌ی برنامه‌نویسی در ایران با هدف توسعه‌ی دانش نرم‌افزاری در کشور و تأمین نیازمندی‌های نیروی انسانی خود و شرکت‌های فناوری اطلاعات، تربیت جوانان متعهد و علاقه‌مند به پیشرفت در عرصه‌ی فناوری اطلاعات را در دستور کار خود قرار داده است. حضور انبوه جوانان مستعد و جویای کار که نیازمند آموزش و راهنمایی صحیح در این عرصه هستند، مهم‌ترین انگیزه‌ی ما برای گام برداشتن در این مسیر است.

درخواست مطرح شده در برنامه :

700 میلیون تومان در ازای 10 درصد از سهام شرکت

وبسایت : www.maktabsharif.ir

رایانامه : apply@maktabsharif.ir

لینک شبکه های اجتماعی :

تلگرام