شرکت نوپا انینو

شرکت نوپا انینو
شرکت نوپا انینو
شرکت نوپا انینو
شرکت نوپا انینو

معرفی :

شرکت نوپا انينو، گروهي توانمند متشکل از جوانان اين مرزبوم است که قابليت ارائه‌ي راه حلهاي خلاقانه مبتني بر انرژ‌يهاي نو و تجديدپذير را دارند. فلسفه وجودي اين گروه فراهم آوردن تجربه زندگي دردنيايي بهتر و سالم‌تر براي تمامي جهانيان است، اولين مجموعه محصولات اين گروه که بر پايه انرژ‌يهاي نو و تجديدپذير توسعه يافته، تلفيقي از انرژ‌يهاي نو و فناور‌ي هاي پيشتاز در حوز‌ه ي ارتباطات و فناوري اطلاعات، براي رفع نيازهاي اساسي مردم مي‌باشد. از ويژگیهاي اصلي اين محصولات تامين انرژي مورد نياز برخي وسايل .الکترونيکي و ارتباطي مانند انواع تلفن هاي همراه، انواع کامپيوترهاي همراه شخصي، تبلت‌ها و ساير وسايل ارتباطي ديگر است ،محصولات ارائه شده بر پايه نوآوري انجام شده، مي‌توانند بسياري از سرويسهاي عمومي خدمات شهري، مديريت بحران و سرويس‌هاس اختصاصي انواع نها‌دها و ارگانها را در اختيار کاربران و عموم مردم قرار دهند.

درخواست مطرح شده در برنامه :

500 میلیون تومان در ازای 20 در از سهام شرکت

وبسایت : www.eninogroup.com

رایانامه : info@enino.ir

لینک شبکه های اجتماعی :

تلگرام اینستگرام لینکدین